Primăria Pantelimon oferă 250 de tablete elevilor din familii defavorizate

Proiectul primarului Marian Ivan de a veni în sprijinul elevilor Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon, care nu au acces la niciun mijloc de comunicare cu acces la internet, a fost aprobat de Consiliul Local Pantelimon. Astfel, 250 de elevi care provin din familii defavorizate, vor primi o tableta cu acces la internet, timp de 2 ani, care să le faciliteze accesul la cursurile online organizate de școală, în contextul epidemiei de coronavirus, dar care să le și faciliteze accesul la informațiile de care au nevoie, pentru a le asigura egalitate de șanse cu ceilalți elevi, competențe digitale, reducerea absenteismului și îmbunătățirea situației școlare.

Acest proiect se adresează familiilor cu copii, elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1, defavorizate din punct de vedere social.

Selecția persoanelor care vor primi tabletele se va face după următoarele criterii:

 • Să fie elevi ai Școlii Gimnaziale nr. 1 Pantelimon
 • Să nu fi beneficiat de ajutor din partea statului pentru achiziționarea unui calculator personal sau alte mijloace digitale și echipamente IT
 • Elevii se află în întreținerea familiilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:
 1. Părinții au domiciliul legal/reședința pe raza UAT Pantelimon
 2. Au un venit mediu lunar per membru de familie, pe ultimele 6 luni anterioare depunerii cererii, mai mic sau egal cu salariul minim net pe țară
 3. Nu dețin bunuri mobile sau imobile în proprietate, afară de o locuință și cele considerate de strictă necesitate
 • La stabilirea venitului mediu lunar pe membru de familie NU se iau în considerație următoarele: alocația de stat, alocația de susținere a familiei monoparentale, indemnizația de handicap și bugetul complementare personal acordat persoanelor cu handicap, bursele de studii și bursele sociale, precum și toate drepturile sociale care, conform legii, sunt exceptate de la stabilirea altor drepturi și obligații.

Prioritate vor avea:

 1. Elevii orfani de ambii părinți
 2. Elevii bolnavi de: TBC și care se află în evidența dispensarelor școlare, ori bolnavi de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, sau infestați cu virusul HIV sau bolnavi de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, alte boli grave.

Elevii care primesc dispozitivele mobile, vor avea următoarele obligații:

 • Să participe la cursurile școlare online
 • Să asigure păstrarea în bună stare echipamentului și documentelor însoțitoare (garanție, manual de instrucțiuni etc.)
 • Sa nu înstrăineze echipamentul
 • Să anunțe în scris școala sau Direcția de Asistență Socială dacă situația materială a familiei se îmbunătățește
 • Să anunțe în scris școala sau Direcția de Asistență Socială dacă dorește retragerea din cadrul proiectului, înainte cu cel puțin 5 zile calendaristice

 

Sprijinul acordar se sistează dacă:

 • Elevul se transferă din Școala Gimnazială nr. 1 Pantelimon
 • Elevul nu participă la cursurile online ale școlii, nu are activitate pe platformele și aplicatiile educaționale
 • Elevul se retrage din program

Documente necesare pentru acordarea sprijinului:

 • Cerere completată de părinte (formular tipizat)
 • Copie dupa documentul de identitate al parintelui / reprezentantului legal
 • Copie dupa documentul care atesta calitatea de reprezentant legal
 • Copie a certificatului de naștere sau a actului de identitate a elevului
 • Copii ale certificatelor de nastere sau a actelor de identiate a celorlalti membri ai familiei, daca este cazul
 • Acte doveditoare care sa ateste statutul juridic sau medical de: orfan, urmaș al eroilor revoluției, bolnav de TBC și se află în evideța dispensarului școlar, că suferă de: de diabet, boli maligne, sindromuri de malabsorbție grave, insuficiențe renale cronice, astm bronșic, epilepsie, cardiopatii congenitale, hepatita cronica, glaucom, miopie grava, boli imunologice, infestat cu virusul HIV sau bolnav de SIDA, sau suferă de poliartrită juvenilă, spondilită anchilozantă ori reumatism articular, handicap locomotor, alte boli grave.
 • Acte doveditoare în original, privind veniturile membrilor familiei (adeverințe, eliberate, dupa caz, de către angajator, sau enitatea asimilata acestuia, sau organul fiscal, sau in cazul persoanelor care desfasoara activitati independente, obțin venituri din drepturi de proprietate intelectuala, venituri din activitati agricole, piscicole, silvicultura, declaratia fiscala prevazuta de lege, pentru categoriile de venituri prevazute la art 3, pentru care Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, nu prevede emiterea unei decizii de impunere din partea organului fiscal central).
 • Angajament de plată la solicitarea echipamentului, conform caruia aceste sume pot fi recuperate si din alte drepturi platite de ANAF si Primaria orasului Pantelimon
 • Declaratie pe propria răspundere ca nu au tabletă/calculator
 • Alte documente, după caz.

Dosarele se depun la secretariatul Școlii Gimnaziale nr 1 Pantelimon, până la data de 1 august 2020!

 

Trimite

 
Sari la conținut