Prezentare (Centrul de zi pentru copii ”Căsuța Speranței”)

CENTRUL DE ZI PENTRU COPII CĂSUȚA SPERANȚEI

 – PREZENTARE CENTRU –

            Centrul de zi pentru copii Căsuța Speranței reprezintă o formă de suport activ acordat copiilor ce provin din familii defavorizate, cu risc de excluziune socială, a căror venituri sunt insuficiente pentru acoperirea nevoilor în scopul prevenirii abandonului școlar și familial și a instituționalizării.

Centrul de zi pentru copii Căsuța Speranței asigură activități de îngrijire, educație, recreere, socializare și consiliere pentru copiii din cadrul Centrului, dar și pentru părinții sau reprezentanții legali ai acestora, timp de 5 zile pe săptămână, în intervalul orar 8:00 – 16:30. În cadrul centrului, copii beneficiază de asemenea și de o masă caldă pe zi și gustări.

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de zi pentru copii Căsuța Speranței sunt copii cu vârsta cuprinsă între 6-14 ani, a căror familii traversează o perioadă critică, aflați în situație de risc (proveniți din familii numeroase, monoparentale, dezorganizate), existând posibilitatea de abandon școlar și familial deoarece nu dispun de resurse materiale și financiare.

Activitatea Centrului de zi pentru copii Căsuța Speranței se va desfășura în sediul din strada Eroilor, nr. 6. Capacitatea acestuia este formată dintr-un număr de 20 copii.

 

 • SERVICIILE SOCIALE OFERITE
 1. Serviciul educațional – Centrul de zi oferă copiilor numeroase situații de învățare, inclusiv de dezvoltare a deprinderilor de viață independentă, care sunt planificate de personalul de specialitate. Activitățile educaționale se referă la:

– sprijin zilnic în vederea efectuării temelor primite de la instituția de învățământ pe care o urmează fiecare copil în parte;

– educație plastică (modelaj, decupaj, confecționat, lipit, colorat);

– cântece, poezii;

– audiat povești, poezii;

– Jocuri pentru stimularea memoriei

– dans și jocuri supravegheate;

– cunoașterea sau aprofundarea unor elemente de istorie și geografie;

– cunoașterea și respectarea normelor de comportament în societate.

 

 1. Serviciul de asistență medicală și îngrijire – urmărește, prin activitățile desfășurate, asigurarea unei stări bune de sănătate a copilului și promovarea unui mod de viață sănătos. În cadrul acestui serviciu, are loc îndrumarea, sprijinirea și consilierea beneficiarilor dar și a părinților/ reprezentanților legali ai acestora în privința rezolvării problemelor de sănătate. Igiena și îngrijirea personală este atent monitorizată și au loc evaluări medicale periodice și în situații de urgență.
 2. Serviciul de suport emoțional și consiliere psihologică – Centrul de zi pentru copii Căsuța Speranței oferă beneficiarilor și părinților acestora consiliere și sprijin la cerere, ori, de câte ori personalul de specialitate din cadrul Centrului consideră că este în beneficiul copilului și a familiei sale. Consilierea psihologică presupune identificarea situațiilor de risc, a unor momente din viața copilului sau a familiei acestuia și intervenția în bază a unui program personalizat și a unei fișe psihologice.
 3. Serviciul de socializare și recreere Centrul de zi oferă copiilor activități recreative și de socializare pentru a realiza un echilibru între activitățile de învățare și cele de relaxare și joc. Personalul educațional elaborează un program de activități, ținând cont de preferințele și particularitățile fiecărui copil.

 

 • CONDIȚII DE ACCES/ ADMITERE ÎN CENTRU

Admiterea în Centrul de zi pentru copii Căsuța Speranței se face pe baza unui dosar înregistrat la Direcția de Asistență Socială Pantelimon, care va conține următoarele acte:

 1. 1. Cerere privind admiterea în Centru din partea părinților/reprezentanților legali;
 2. Copii după actele de identitate – copil / părinţi / reprezentanţi legali, copii certificat de căsătorie, sentinţă de divorţ/ copie, certificat de deces (în funcţie de caz), hotărâre de plasament familial ;
 3. Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate a acestora, precum şi recomandarea

medicului de specialitate atunci când este cazul;

 1. Aviz epidemiologic;
 2. Adeverința de la unitatea de învățământ frecventată de copil;
 3. Dovada privind veniturile nete realizate de către părinti/reprezentanți legali, adeverința de

venit, (să nu depășească nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată per membru familie) cupon pensie ori declarație pe proprie răspundere privind veniturile;

 1. Alte acte privind situația familiei;
 2. În situația în care beneficiarii sunt referiți sunt necesare documentele sus menționate

plus o adresă din partea instituției care face referirea cazului referat.

 

 • CONTACT

            Dosarele de înscriere se înregistrează la sediul Direcției de Asistență Socială Pantelimon din orașul Pantelimon, Bulevardul Biruinței nr. 48-50, județul Ilfov, în vederea analizării și soluționării acestora.

Pentru mai multe informații, ne puteți contacta la numărul de telefon 0754.071.844.

 

Planul anual de acțiune
Program de funcționare
Program de vizită
Proiect instituțional propriu 

 
Sari la conținut