Formulare utile

ACTE ȘI FORMULARE NECESARE (SERVICIUL PRESTAȚII SOCIALE ȘI PROTECȚIA PERSOANELOR CU HANDICAP)

Cerere transport persoană cu handicap
Cerere acordare indemnizație
Cerere adeverință teren agricol
Cerere anchetă socială  adulți 
Cerere anchetă socială copii
Cerere înscriere grădiniță
Cerere abonament lunar Metrorex pt asistent personal
Cerere legitimație parcare persoane cu handicap

ACTE ȘI FORMULARE NECESARE (SERVICIUL PROTECȚIA COPILULUI, AUTORITATE TUTELARĂ, ALOCAȚII ȘI INDEMNIZAȚII)

Notificare intenție de a pleca la muncă în străinătate 
Declarație întreținere minori cu părinți plecați la muncă în străinătate
Cerere monitorizare relații personale cu copilul
Fișă de semnalare a cazurilor de abuz, exploatare, neglijare, trafic, migrație a copilului 
Declarație curator special 
Declarație părinți/reprezentant legal (curatela specială)
Declarație minor (curatela specială)
Declarație persoană vârstnică (asistare persoană vârstnică încheiere acte)
Declarație întreținător persoană vârstnică

Alocație de stat
Cerere alocații
Declarație titular

Indemnizație creștere copil
Cerere Indemnizație creștere copil,  stimulent,  alocații
Indemnizație creștere copil 
Formular adeverință angajator

Stimulent fără Indemnizație Creștere Copil
Tipizate stimulent fără indemnizație creștere copil  
Formular adeverință angajator
Cerere stimulent

Stimulent inserție după Indemnizație Creștere Copil
Tipizate stimulent după Indemnizație Creștere Copil
Cerere stimulent

ACTE ȘI FORMULARE NECESARE (SERVICIUL BENEFICII SOCIALE)

Ajutor social – Venit minim garantat
Cerere modificare drepturi noi
Cerere acordare drepturi noi

Cerere  ajutor chirie
Cerere ajutor urgenta

Ajutorul de susținere a familiei
Declarație ASF- alocație pentru susținerea familiei
Angajament de plată alocație pentru susținerea familiei
Cerere acordare drepturi noi
Cerere modificare drepturi noi

 

ACTE ȘI FORMULARE NECESARE (COMPARTIMENTUL PROTECȚIA PERSOANELOR VÂRSTNICE)

Premii

Cerere acordare premiu 35 și 50 de anu de căsătorie
Cerere sprijin financiar aniuversare 90 și 100 de ani de viață

ACTE ȘI FORMULARE NECESARE (Serviciul Juridic, Resurse Umane și Arhivă)

Opis documente înscriere la concurs recrutare
Declarație cazier judiciar
Declarație de avere conform Legii 176 din 2010
Declarație pe proprie răspundere conform OUG 24
Formular de înscriere concurs
Model adeverințe vechime
OPIS documente înscriere la concurs promovare conducere

 

 
Sari la conținut