Formulare și acte necesare (Serviciul Persoane Vârstnice)

Anchetă Socială Persoane Vârstnice
Sprijin financiar aniversare 35 și 50 ani de căsătorie

CERERE ACORDARE PREMIU 35 ȘI 50 ANI CĂSĂTORIE

Sprijin financiar aniversare 35 și 50 ani de căsătorie

Premiul pentru aniversarea a 30 și 50 de ani de căsătorie neîntreruptă se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local  privind aprobarea metodologiei de acordare a unor premii/recompense persoanelor care au împlinit venerabila vârstă de 90 și 100 de ani de viață și/sau familiilor care aniversează 35 și 50 de ani de căsătorie neîntreruptă de pe raza administrativă a Orașului Pantelimon.

Acesta are drept scop promovarea familiei și virtuților ei, reînnoirea jurămintelor, fiind o sărbătoare a dragostei și bunei înțelegeri între cuplurile care au rezistat probei timpului.

a) Cine poate beneficia?
Persoanele care:

 • au domiciliul stabil pe raza orașului Pantelimon.
 • au împlinit 35 și 50 de ani de căsătorie în anul calendaristic în care solicită sprijinul financiar.

b) De ce pot beneficia:

 • Sprijin financiar, în cuantum de 500 lei.

c) Acte necesare:

 • Cerere din partea solicitantului;
 • Acte de identitate ambii soți (copie și original);
 • Certificat căsătorie (copie și original);
 • Certificate naștere (copie și original).
Sprijin financiar aniversare 90 și 100 de ani de viață

CERERE – sprijin financiar aniversare 90 și 100 de ani de viață

Sprijin financiar aniversare 90 și 100 de ani de viață

Sprijinul financiar pentru persoanele vârstnice care au împlinit vârsta de 90 și 100 de ani de viață se acordă în baza Hotărârii Consiliului Local  privind aprobarea metodologiei de acordare a unor premii/recompense persoanelor care au împlinit venerabila vârstă de 90 și 100 de ani de viață și/sau familiilor care aniversează 35 și 50 de ani de căsătorie neîntreruptă de pe raza administrativă a Orașului Pantelimon.

a) Cine poate beneficia?
Persoanele vârstnice care:

 • au domiciliul pe raza orașului Pantelimon
 • au împlinit 90 și 100 de ani de viață în anul calendaristic în care solicită sprijinul financiar

b) De ce poate beneficia:

 • Sprijin financiar, în cuantum de 1.000 lei.

c) Acte necesare:

 • cererea persoanei vârstnice/reprezentantului legal – cerere tip;
 • act identitate și certificat de naștere a persoanei vârstnice (copie și original);
 
Sari la conținut