Prestații și facilități persoane cu handicap

PERSOANELE CU HANDICAP GRAV (COPII ȘI ADULȚI)

Prestații sociale și facilități pentru adulții / copiii cu handicap grav se acordă persoanelor cu dizabilități de pe raza orașului Pantelimon, în conformitate cu prevederile Legii nr.448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

Cine poate beneficia?

Persoanele care posedă certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap/Comisia pentru Protectia Copilului sau, după caz, decizie eliberată de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în termen de valabilitate.

De ce poate beneficia?

Persoanele încadrate în gradul de handicap GRAV cu drept la asistent personal beneficiază de:

 • indemnizaţie lunară + buget complementar, indiferent de venituri, platita de AJPIS Ilfov – 599 lei (adulții )
 • buget complementar plătit de AJPIS Ilfov – 359 lei (copiii);
 • angajare asistent personal (dacă se solicită)
 • indemnizaţie de handicap plătită de D.A.S. Pantelimon în cuantum de 2079 lei
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita a 12 călătorii/an la clasa a II-a;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă STB şi cu metroul.
 • Decontarea carburantului in valoare de 1500 lei pe an, solicitare depusa la DGASPC Ilfov.

Dosarul pentru obţinerea indemnizatiei de handicap grav cu asistent personal plătită de primăria de domiciliu trebuie să conțină următoarele documente:

 • Cerere;
 • Certificat de handicap (copie + original);
 • Act de identitate persoană cu handicap (copie + original);
 • Persoană de contact + număr de telefon (o persoană din familie);
 • Talon de pensie recent și decizie pensionare (copie);
 • În cazul în care persoana cu handicap este pusă sub interdicție – Decizie tutore + act identitate tutore – (copie + original);

Unde se depun dosarele?

 • Adresa: Bdul. Biruinței nr. 48-50, oraș Pantelimon
 • Dosarul pentru obținerea prestațiilor se depune la D.G.A.S.P.C Ilfov cu sediul în oraș Voluntari, Bdul Voluntari, nr.94-96, județul Ilfov.
 • Pentru obținerea gratuității pe transportul interurban, D.A.S. Pantelimon eliberează o adeverință necesara la D.G.A.S.P.C. Ilfov în vederea obținerii legitimației de călătorie.
 • Pentru obținerea abonamentului lunar Metrorex se depune la sediul D.A.S. Pantelimon (în fiecare lună) cererea însoțită de copia documentului de identitate a persoanei cu handicap precum și certificatul de handicap .

PERSOANELE CU HANDICAP ACCENTUAT 

Prestații sociale și facilități pentru adulții /copiii cu handicap accentuat  se acordă persoanelor cu dizabilități de pe raza orasului Pantelimon, în conformitate cu prevederile Legii nr.448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

Cine poate beneficia?

Persoanele care posedă certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap /  Comisia pentru Protectia Copilului sau, după caz, decizie eliberată de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în termen de valabilitate.

De ce poate beneficia?

Persoanele încadrate în gradul de handicap accentuat beneficiază de:

 • indemnizaţie lunară + buget complementar indiferent de venituri– 449 lei (adultii) achitata de AJPIS Ilfov prin posta sau cont bancar;
 • buget complementar indiferent de venituri– 210 lei (copii)
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita a 12 calatorii / an la clasa a II-a;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă STB şi cu metroul.
 • Decontarea carburantului in valoare de 750 lei pe an, solicitare depusa la DGASPC Ilfov.

Dosarul pentru obtinerea prestațiilor se depune la D.G.A.S.P.C. Ilfov cu sediul in oraș Voluntari, Bdul Voluntari, nr.94-96, județul Ilfov.

Pentru obținerea gratuității pe transportul interurban D.A.S. Pantelimon eliberează o adeverință necesară la D.G.A.S.P.C. Ilfov în vederea obținerii legitimației de călătorie.

Pentru obținerea abonamentului lunar Metrorex cererea însoțită de copia documentului de identitate persoana cu handicap precum și certificatul de handicap se depune la sediul DAS Pantelimon (in fiecare luna).

Beneficiază de facilități (STB, METROU, bilete CFR) și următoarele persoane:

 • însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat
 • asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
 • asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită in locurile publice special amenajate.

Acte necesare:

 • actul de identitate al persoanei cu handicap – copie şi original;
 • certificat de încadrare în grad de handicap – copie şi original;
 • act identitate tutore (în cazul minorilor) – copie şi original;
 • certificate de naștere (în cazul minorilor) – copie şi original;
 • o fotografie tip buletin a persoanei cu handicap.

PERSOANELE CU HANDICAP MEDIU:

Prestații sociale pentru adulții/copiii cu handicap mediu se acordă persoanelor cu dizabilități de pe raza orașului Pantelimon, în conformitate cu prevederile Legii nr.448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

Cine poate beneficia?

Persoanele care posedă certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap /  Comisia pentru Protectia Copilului sau, după caz, decizie eliberată de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în termen de valabilitate.

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri – 72ei achitata de AJPIS Ilfov prin posta sau cont bancar.

Unde se depun dosarele?

Adresa : D.G.A.S.P.C. Ilfov cu sediul în oraș Voluntari, Bdul Voluntari, nr. 94-96, județul Ilfov.

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază, la cerere, de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei.

În cazul persoanelor cu handicap deținătoare de autoturism se depun următoarele documente:

 • actul de identitate al persoanei cu handicap – copie şi original;
 • certificat de încadrare în grad de handicap – copie şi original;
 • talon/cartea de identitate a maşinii.

În cazul îngrijitorului persoanei cu handicap se depun următoarele documente:

 • actul de identitate al persoanei cu handicap – copie şi original;
 • actul de identitate îngrijitor – copie şi original;
 • certificat de încadrare în grad de handicap – copie şi original;

Unde se depun dosarele?

Adresa: Bdul. Biruintei nr. 48-50, oras Pantelimon SAU D.G.A.S.P.C. Ilfov cu sediul în oraș Voluntari, Bdul Voluntari, nr.94-96, județul Ilfov.

PERSOANELE CU HANDICAP CARE SOLICITĂ PLATA DREPTURILOR BĂNEŞTI ÎN CONT BANCAR (cont în lei) pot depune la sediul D.A.S. Pantelimon următoarele documente:

 • cerere;
 • act identitate persoană cu handicap – copie şi original;
 • certificat naştere (în cazul copiilor cu handicap) – copie şi original;
 • act identitate părinte/tutore –  în cazul minorilor/ puşi sub interdicţie;
 • certificat de încadrare în grad de handicap – copie şi original;
 • extras de cont recent (din luna solicitării) pe numele adultului cu handicap (în cazul copiilor, pe numele părintelui care solicită drepturile) care să cuprindă cod IBAN, bancă şi sucursala emitentă – aceste date trebuie să fie tipărite lizibil, certificate prin ștampila băncii;
 • adeverinţa bancă în cazul în care sunt împuterniciţi pe cont (dacă este cazul);
 • act identitate împuterniciţi cont- copie şi original.

 

 
Sari la conținut