Direcția de Asistență Socială dă o mână ajutor persoanelor aflate în situații de dificultate cum ar fi copii ce provin din familii cu probleme, persoane cu o situație materială deficitară, cele bolnave și cele cu nevoi speciale (dizabilități sau handicap) prin diferite campanii, programe, servicii și ajutoare sociale. Suntem o echipă tânără și unită, gata să ofere oricând ajutor și luptăm pentru drepturile celor mai nevoiași. Suntem aici pentru șansa dumneavoastră!

INFORMARE 
 
 
 
Având în vedere prevederile Hotărârii nr.1130/2021 pentru modificarea anexelor nr. 
2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr.  1.090/2021  privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și prevederile 
Hotărârii nr.1161/2021,  Direcția de Asistență Socială Pantelimon aplică următoarele 
măsuri în vederea prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 : 
 
1. Se instituie obligația instituțiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi 
profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod 
obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul 
propriu, cât şi pentru vizitatori (art.9 alin.10 din H.G. nr. 1130/2021) 
 
2. Accesul    persoanelor, cu    excepţia angajaţilor, a persoanelor care necesită servicii 
medicale şi prestaţii sociale, precum şi a persoanelor care se prezintă la centrele de 
vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, în incintele instituţiilor publice 
centrale şi locale, este   permis   doar:  
*** celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au 
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 
*** celor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore  
*** cu rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 
15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 (art.6 alin.4 din 
H.G. nr. 1161/2021) 
 
3. Măsurile prevăzute nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau 
egală cu 12 ani şi sunt însoţite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani şi care face 
dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 
15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 (art.14 alin.4 din 
H.G. nr. 1130/2021). 
 
Nota : scanarea certificatului verde nu presupune IN NICIUN CAZ stocarea datelor personale, 
ci doar citirea acestora.