Prezentare si atributii (Serviciul Protecția Persoanelor cu Handicap)

SERVICIUL PROTECTIA PERSOANELOR CU HANDICAP

ATRIBUȚIILE SERVICIULUI

 

 • Acordarea informațiilor privind drepturile persoanelor cu handicap prevăzute de legislația specifică;
 • Efectuarea anchetelor sociale necesare în vederea prezentării în fața Comisiei de Evaluare a persoanelor cu handicap;
 • Preluarea și verificarea cererilor de acordare a indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav;
 • Întocmirea documentației necesare obținerii indemnizației lunare pentru persoanele cu handicap grav;
 • Efectuarea periodică de verificări la domiciliul persoanelor cu handicap grav întocmind rapoarte de evaluare;
 • Întocmirea situațiilor statistice privind acordarea drepturilor persoanelor cu handicap grav;
 • Acordarea facilităților aprobate de Consiliul Local al Orașului Pantelimon pentru persoanele cu handicap;
 • Colaborează cu instituțiile publice care desfășoară activități în domeniul asistenței sociale precum și cu atribuții în domeniul protecției și promovării drepturilor persoanelor cu handicap (Direcția Generală de Asistență Socială si Protecția Copilului Ilfov, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov, etc. );
 • Colaborează cu Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă în vederea informării cu privire la ofertele de muncă și Ia eventuale cursuri de calificare;
 • Coopereaza cu alte D.A.S.-uri din judetul Ilfov in vederea acordarii de servicii specializate pentru persoane cu handicap grav;
 • Întocmește rapoartele de specialitate la proiectele de hotărâri în ceea ce privește activitatea serviciului, pe care le supune spre aprobare Consiliului Local al Orașului Pantelimon.

 

 
Sari la conținut