Legislație Protecție Socială

Serviciul Beneficii Sociale

 Lista legislație

Obiectul principal de activitate al serviciului constă în aplicarea unor legi şi acte normative privind beneficiile sociale, şi anume:

 • Legea 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, potrivit căreia se acordă ajutorul social; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 aprobate prin H.G. 50/2011, modificată prin H.G.559/2017.
 • Legea nr. 192/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat.
 • Legea 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 277/2010 aprobate prin H.G. 38/2011, modificată prin H.G.559/2017.
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece, cu modificările şi completările ulterioare; Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G nr. 70/2011 aprobate prin H.G. 920/2011.
 • Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Legea 554/2004 privind contenciosul administrativ.
 • Legea locuinței nr.114/1996, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii locuintei 114/1996 aprobate prin H.G. 1275/2000.
 • Legea 61/1993– republicată, privind alocaţia de stat pentru copii, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii 61/1993 aprobate prin H.G. 577/2008.
 • Legea 116/2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • O.U.G 111/2010– actualizată, privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, stimulentul de inserție, sprijin lunar, Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G 111/2010 aprobate prin H.G. 52/2011.
 • Legea 321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0-12 luni.
 • Hotărârea Consiliului Local 137/2011 privind acordarea unei recompense bănești pentru cuplurile care au împlinit 50 ani de căsătorie
 • Hotărârea Consiliului Local 136/2011 privind acordarea unui premiu la împlinirea vârstei de 100 de ani
 • Hotărârea Consiliului Local 94/2017 privind aprobarea criteriilor de punctare pentru soluționarea cererilor de locuințe de necesitate.
 • Hotărârea Consiliului Local 94/2018 privind aprobarea metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență și ajutoarelor de înmormântare pe raza administrativă a orașului Pantelimon.

 

 Legislație Protecția Persoanelor cu Handicap:

 
Sari la conținut