Contactează-ne

  Declar, prin completarea și semnarea prezentului formular, că am fost informat(ă) și am înțeles prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 și a legislației naționale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date;

  că îmi exprim în mod expres şi fără echivoc consimţământul ca datele cu caracter personal și informațiile subsemnatului(ei) și ale membrilor familiei subsemnatului(ei), din prezentul formular, precum și din documentele/actele/înscrisurile depuse atașat acestuia să fie utilizate, prelucrate, stocate și comunicate de Direcția de Asistență Socială Pantelimon, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției, în condiţiile şi cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației naționale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

  că îmi exprim în mod expres şi fără echivoc consimţământul ca documentele/actele/înscrisurile depuse atașat prezentului formular să fie transmise/ comunicate de Direcția de Asistență Socială Pantelimon către autorități și instituții ale statului, instanțe de judecată, birouri notariale, alte categorii de destinatari, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției, în condiţiile şi cu respectarea Regulamentului (UE) 2016/679 și a legislației naționale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

  că îmi exprim în mod expres şi fără echivoc consimţământul ca Direcţia de Asistenţă Socială Pantelimon să efectueze orice verificări, să solicite şi să obţină orice informaţii despre subsemnatul(a) și membrii familiei subsemnatului(ei), menționați în prezentul formular, precum și în documentele/actele/înscrisurile depuse atașat acestuia, de la orice autoritate competentă, deţinător de astfel de informaţii, în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituției.   

   
  Sari la conținut