Ajutor pentru încălzirea locuinței

CERERE AJUTOR INCALZIRE
Cerere ajutor incalzire in format electronic

LEGE nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie

Conform art. 39, prezenta lege se aplică de la data de 1 noiembrie 2021.

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă pentru un singur sistem utilizat pentru încălzirea locuinței, pe perioada sezonului rece, declarat de persoana singură, respectiv de un membru al familiei care are capacitate deplină de exercițiu al drepturilor civile, care devine titularul ajutorului.

Titular al ajutorului– reprezentantul familiei sau, după caz, persoana singură care îndeplineşte condiţiile legale de acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinţei  şi suplimentului pentru energie, solicită acordarea acestora şi poate fi, după caz:

 • proprietarul locuinţei,
 • succesorul de drept al acestuia,
 • persoana care a înstrăinat locuinţa în baza unui contract cu clauză de întreţinere sau cu rezerva dreptului de abitaţie/uzufruct,
 • titularul contractului de închiriere (înregistrat in evidențele fiscale), comodat, concesiune al acesteia
 • alt membru de familie major şi împuternicit de proprietarul locuinţei sau de titularul contractului de închiriere ori, după caz, reprezentantul legal al persoanei singure care nu a împlinit vârsta de 16 ani sau al persoanelor prevăzute la art. 43 alin. (1) lit. b) şi art. 178 lit. a) şi b) din Legea nr.287/2009, republicată, cu modificările ulterioare;

În funcție de sistemul de încălzire utilizat în locuință, categoriile de ajutoare pentru încălzire sunt:

 1. a) ajutor pentru încălzirea locuinței cu energie termică în sistem centralizat, denumit în continuare ajutor pentru energie termică;
  b) ajutor pentru gaze naturale;
  c) ajutor pentru energie electrică;
  d) ajutor pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai familiilor și/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinței acordate în baza contractelor de muncă sau a legislației specifice ramurilor economice.

Ajutorul pentru încălzire se acordă numai pentru un singur sistem de încălzire, acesta fiind cel principal utilizat.

Câți bani poți primi de la stat?

Trebuie să știi că ajutorul se acordă în funcție de venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure, după caz, iar suma aferentă pentru compensarea procentuală se suportă din bugetul de stat, după cum urmează:

 1. a) în proporție de 100% din valoarea de referință, dar nu mai mult decât consumul facturat, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este de până la 200 lei;
  b) în proporție de 90%, în situația în care venitul mediu net lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 200,1 lei și 320 lei;
  c) în proporție de 80%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 320,1 lei și 440 lei;
  d) în proporție de 70%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 440,1 lei și 560 lei;
  e) în proporție de 60%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 560,1 lei și 680 lei;
  f) în proporție de 50%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 680,1 lei și 920 lei;
  g) în proporție de 40%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 920,1 lei și 1.040 lei;
  h) în proporție de 30%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.040,1 lei și 1.160 lei;
  i) în proporție de 20%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie sau al persoanei singure este cuprins între 1.160,1 lei și 1.280 lei;
  j) în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar pe membru de familie este cuprins între 1.280,1 lei și 1.386 lei;
  k) în proporție de 10%, în situația în care venitul net mediu lunar al persoanei singure este cuprins între 1.280,1 lei și 2.053 lei.

Venitul mediu net lunar până la care se acordă ajutorul pentru încălzire este de 1.386 lei/persoană, în cazul  familiei, și de 2.053 lei, în cazul persoanei singure.

Valoarea de referință, în funcție de sistemul de încălzire utilizat, se actualizează prin hotărâre a Guvernului și nu poate fi mai mică de:

 1. a) 250 lei/lună, pentru gaze naturale;
  b) 500 lei/lună, pentru energie electrică;
  c) 320 lei/lună, pentru combustibili solizi și/sau petrolieri.
 

GAZE NATURALE VALOARE DE REFERINTA 250 LEI

PROCENTAJUTOR LIMITE VENITURI

-LEI –

SUMA AJUTOR (LEI)
100% 200 250
90% 200.1 – 320 225
80% 320.1 – 440 200
70% 440.1 – 560 175
60% 560.1 – 680 150
50% 680.1 – 920 125
40% 920.1 – 1040 100
30% 1040.1 – 1160 75
20% 1160.1 – 1280 50
10% 1280.1 – 1386 25
10% 1280.1 – 2053 – persoana singura 25
ENERGIE ELECTRICA VALOARE DE REFERINTA 500 LEI
PROCENTAJUTOR LIMITE VENITURI

-LEI –

SUMA AJUTOR(LEI)
100% 200 500
90% 200.1 – 320 450
80% 320.1 – 440 400
70% 440.1 – 560 350
60% 560.1 – 680 300
50% 680.1 – 920 250
40% 920.1 – 1040 200
30% 1040.1 – 1160 150
20% 1160.1 – 1280 100
10% 1280.1 – 1386 50
10% 1280.1 – 2053 – persoana singura 50
LEMNE VALOARE DE REFERINTA 320 LEI
PROCENT AJUTOR LIMITE VENITURI

-LEI –

SUMA AJUTOR(LEI)
100% 200 320
90% 200.1 – 320 288
80% 320.1 – 440 256
70% 440.1 – 560 224
60% 560.1 – 680 192
50% 680.1 – 920 160
40% 920.1 – 1040 128
30% 1040.1 – 1160 96
20% 1160.1 – 1280 64
10% 1280.1 – 1386 32
10% 1280.1 – 2053 – persoana singura 32

 

În conformitate cu Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordarea ajutoarelor se va face pe baza cererii şi declaraţiei pe propria raspundere însoţită de acte doveditoare, respectiv :

– C.I pentru toți membrii familiei (copie și original );

– Certificat de naștere copil;

– Certificatul de căsătorie, certificat de deces ( după caz );

– Hotărâre divorț/ plasament/ adopție, potrivit legii;

 Act de proprietate/ chirie/ concesiune/ comodat/ folosință (copie și original )

– Ultima factură de la gaze naturale/ energie electrică cu codul client pt persoanele care au contract încheiat cu furnizorii;

– certificat fiscal de la taxe şi impozite din care sa reiasă dacă deţine sau nu autoturism sau alte locuinţe decât cea de domiciliu, pentru toate persoanele de peste 18 ani;

-adeverinţă de la registrul agricol că deţine sau nu teren agricol sau animale pentru toate persoanele de peste 18 ani.

-persoanele care deţin autoturism vor prezenta copia talonului maşinii.

– adeverinte cu veniturile salariale nete, care includ si bonurile de masa si alte bonificatii acordate de catre angajator;

– talon de pensie;

– indemnizatie acordata persoanelor cu handicap;

– indemnizatie pentru cresterea copilului sau a stimulentului de insertie;

– alocatie de plasament;

– alte documente cu venituri realizate, ex. decizie de impunere de la ANAF pentru veniturile asimilate salariilor (drepturi de autor, prestarii servicii, etc.), PFA, etc.;

– persoanele care declara ca nu au venituri sa faca dovada cu adeverinta eliberata de catre ANAF;

– copie a unei facturi de energie electrica sau gaze naturale, care sa fie pe numele titularului de ajutor;

 

NOTĂ!
Termen de depunere până pe data de 20 a fiecărei luni la sediul DAS Pantelimon, pentru a beneficia cu luna urmatoare ex: 20 noiembrie, pentru a se stabili dreptul cu luna noiembrie). Pentru solicitările primite după această dată (ex: 21-30 noiembrie interval de depunere, dreptul se stabileşte cu luna decembrie)

 Suplimentul pentru energie

Beneficiază de suplimentul pentru energie familiile şi persoanele singure care nu au alte proprietăți sau bunuri, și care obțin un venit mediu net lunar de pînă la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 în cazul persoanei singure.

Suplimentul pentru energie se acordă lunar, pe tot parcursul anului, inclusiv în perioada sezonului rece în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate, în cuantum de:

a)30 lei/lună pentru consumul de energie electrică;

b)10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;

c)10 lei/lună pentru consumul de energie termică;

d)20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

În situaţia în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei/lună.

 

Suplimentul pentru energie se plăteşte astfel:

a)furnizorului, dar nu mai mult decât consumul facturat, în cazul suplimentului pentru consumul de energie electrică, de gaze naturale și energie termică

b)direct titularului, în cazul suplimentului pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

Suplimentul pentru energie poate fi solicitat împreună cu ajutorul pentru încălzirea locuinţei sau separat, atunci când sunt îndeplinite condiţiile de acordare.

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcţie de sursele de furnizare a energiei utilizate.

Pentru solicitarea suplimentului pentru energie, familiile şi persoanele singure depun la sediul Direcției de Asistență Socială oraș Pantelimonn  cererea şi declaraţia pe propria răspundere privind, după caz, componenţa familiei şi veniturile realizate de membrii acesteia. În situaţia în care se solicită şi ajutorul pentru încălzire se va depune o singură cerere şi declaraţie pe propria răspundere.

  

Precizare 

Actele necesare sunt obligatorii, neprezentarea unuia dintre acestea conducând la imposibilitatea stabilirii dreptului cuvenit.

Pentru documentele care trebuie prezentate în copii, rugăm solicitanții să pregătească copii ale acestora deoarece în zonă nu există posibilitatea de copiere a documentelor.

Solicitantul ajutorului de caldura TREBUIE sa fie proprietar, iar pt.suplimentul de caldura toate facturile de utilitati sa fie pe numele solicitantului la adresa de domiciliu si trebuie adusă toata factura respectiv cele 3 pagini pt.a se vedea codul client ,CLC, POD etc- necesare pt.raportarea catre furnizori.

 

 
Sari la conținut