Legislație Protecția Copilului

 • Legea nr.287/2009 privind Codul Civil din 2009, republicată cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa de urgenţă nr. 79/2011 pentru reglementarea unor măsuri necesare intrării în vigoare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr. 71/ 2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr.292/2011 a asisțentei sociale, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei in familie;
 • Hotărâre nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal;
 • Ordin nr.286/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea Planului de servicii şi a Normelor metodologice privind întocmirea Planului individualizat de protecţie;
 • Hotărârea nr.691/2015pentru aprobarea procedurii de monitorizare a modului de creştere şi îngrijire a copilului cu părinţii plecaţi la muncă în străinătate şi a serviciilor de care aceştia pot beneficia, precum şi pentru aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre direcţiile generale de asistenţă socială şi serviciile publice de asistenţă socială şi a modelului standard al documentelor elaborate de către acestea;
 • Ordinul nr.219/ 2006 privind activităţile de identificarea intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioda în care aceştia se află la muncă în străinătate;
 • Hotărâre nr. 1103/2014 pentru aprobarea metodologiei privind realizarea obligaţiilor ce revin autorităţii administraţiei publice locale, instituţiilor şi profesioniştilor implicaţi în prevenirea şi intervenţia în cazurile de copii aflaţi în situaţie de risc de părăsire sauz părăsiţi în unităţi sanitare;
 • Hotărâre nr.49/2011 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind prevenirea şi intervenţia în echipă multidisciplinară şi în reţea în situaţiile de violenţă asupra copilului şi de violenţă în familie şi a Metodologiei de intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională privind copiii exploataţi şi aflaţi în situaţii de risc de exploatare prin muncă, copiii victime ale traficului de persoane, precum şi copiii români migranţi victime ale altor forme de violenţă pe teritoriul altor state;
 • Ordinul nr.95/2006 pentru aprobarea metodologiei de lucru privind colaborarea dintre D.G.A.S.P.C.şi S.P.A.S./persoane cu atribuţii în domeniul protecţei drepturilor copilului;
 • Legea nr.17/2000, privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Lege nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Hotărâre nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.487/2002 privind sănătatea mintală și protecția persoanelor cu tulburări psihice, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordin nr.488/2016 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Legii sănătății mintale și a protecției persoanelor cu tulburări psihice nr. 487/2002, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ordonanţa nr.41/2003 privind dobândirea și schimbarea pe cale administrativă a numelor persoanelor fizice, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Hotărâre nr. 64/2011 pentru aprobarea metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispoziţiilor în materie de stare civilă;
 • Legea nr.119/1996 cu privire la actele de stare civilă, cu modificările şi completările ulterioare;
 
Sari la conținut