ANUNȚ PRIVID ZILELE LIBERE 27 DECEMBRIE 2019 ȘI 3 IANUARIE 2020

Având în vedere prevederile art. 1 Hotărârea Guvernului nr. 970/2019, pentru salariații din sistemul bugetar, se stabilesc zilele de 27 decembrie 2019 și 03 ianuarie 2020 – zile libere.

Se stabilește planul de recuperare al timpului de lucru aferent zilelor de 27 decembrie 2019 şi 3 ianuarie 2020 prin desfășurarea activității în regim de program prelungit cu 1 oră și 30 de minute în zilele de 13,14,15,16,20,21,22,23 ianuarie, după cum urmează:

13.01.2020 – 8:00 – 18:00
14.01.2020 – 8:00 – 18:00
15.01.2020 – 8:00 – 18:00
16.01.2020 – 8:00 – 18:00
20.01.2020 – 8:00 – 18:00
21.01.2020 – 8:00 – 18:00
22.01.2020 – 8:00 – 18:00
23.01.2020 – 8:00 – 18:00

Salariații care nu pot recupera zilele de 27 decembrie 2019 și 3 ianuarie 2020, stabilite ca zile libereîn perioada menționată mai sus, din motive obiective (concediu de odihnă programat și aprobat  care cuprind si zilele mentionate mai sus) vor anunța în scris o altă perioada de recuperare. Recuperarea se va efectua până la dată de 31.01.2020.

Pentru muncă prestată potrivit art.l, alin.3 din Hotărârea 970/20.12.2019 nu se acordă timp liber corespunzător.

Prezenta dispoziție se comunică salariaților din cadrul instituției prin grija conducătorilor de compartimente/servicii și se afișează la sediul instituției.

 

Dipoziția 17/354/23.12.2019

 

 

Trimite

 
Sari la conținut