Programul Grădinița Socială

PROGRAMUL GRĂDINIȚA SOCIALĂ

cerere-gradinita

Programul Grădinița Socială a copiilor cu vârsta între 3-6 ani care provin din familii defavorizate socio-economic se acordă în conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliul Local nr.136/22.08.2018.

a) Criterii de acces

Beneficiază de servicii sociale persoanele şi familiile care au copiii cu vârsta între 3-6 ani aflate în situaţii de dificultate, cu respectarea condiţiilor : cetăţenii români care se află pe teritoriul României, au domiciliul sau reşedinţa în România, orașul Pantelimon, județul Ilfov, cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene ori apatrizii care au domiciliul sau reşedinţa în orașul Pantelimon, județul Ilfov în următoarea ordine prioritară  :

a) copiii preșcolari care provin din familii care nu înregistrează niciun venit.
b) familiile beneficiare de venitul minim garant;
c) familiile beneficiare de alocație pentru susținerea familiei;
d) familiile cu unul sau ambii părinți cu handicap accentuat sau grav;
e) familiile marginalizate social
f) familiile dezavantajate din punct de vedere educațional (un nivel de școlarizare foarte scăzut );
g) familiile dezavantajate care beneficiează de locuința socială sau de ajutor pentru plata chiriei unei locuințe.
h) părinții/reprezentanții legali al copilului care realizează venituri sub nivelul salariului minim net pe economie pe fiecare membru al familiei.

Orice persoană/familie aflată în situaţie de marginalizare socială, risc de marginalizare socială sau risc de separare a copilului de familia sa şi care se află în cel puţin două din următoarele situaţii :

a) nu are loc de muncă ;
b) nu are locuinţă în proprietate sau folosinţă;
c) locuieşte în condiţii improprii;
d) are unul sau mai mulţi copii în întreţinere sau face parte dintr-o familie cu mulţi copii în întreţinere;
e) este încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav sau invaliditate gradul I;
f) are în întreţinere o persoană încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav sau invaliditate gradul I.

b) Criterii de respingere

a) copiii preșcolari care provin din familii al cărui venit net lunar pe membru de familie depășește nivelul salariului minim net pe economie;
b) înregistrarea a peste 20 de absențe nemotivate ( alte motive decât cele medicale) în decursul a două luni calendaristice.

 c) Acte necesare (copie și original)

 • Cerere tip – anexa 2 la procedură;
 • Dovada inscrierii copilului la gradinita ;
 • Certificat de naștere copil (copie și original) ;
 • Cărțile de identitate ale părinților, reprezentanților legali pentru dovedirea domiciliului ;
 • Hotărâre divorț, încredințare copil, hotărâre de plasament;
 • Documente privind veniturile realizate de membrii familiei; ( adeverință salariu, talon șomaj, talon pensie, talon indemnizație handicap);
 • Declarație pe proprie raspundere că nu realizează venituri;
 • Certificat de handicap ( unde este cazul).

 d) Etapele privind accesul copiilor în programul Grădinița socială

 • Părintele / reprezentantul legal al copilului efectuează înscrierea conform procedurilor impuse de unitatea de învățământ;
 • Depunerea dosarului de înscriere în programul Grădinița socială la D.A.S. Pantelimon până la data de 20 august;
 • Efectuarea anchetei sociale de către D.A.S. Pantelimon până la data de      01 septembrie;
 • Informarea beneficiarilor de către directorul D.A.S. privind includerea copiilor în program până pe 08 septembrie;
 • Efectuarea centralizatorului cu toți copiii acceptați în program și transmiterea acestuia la Grădinița 1 până pe data 08 septembrie;
 • Înaintarea către D.A.S. Pantelimon a fișei de prezență lunară a copiilor până pe data de 05 ale lunii, pentru luna anterioară.
 
Sari la conținut