Indemnizație creștere copil (copil / părinte cu handicap)

Indemnizații pentru creșterea copilului (copil/părinte cu handicap) – se acordă în conformitate cu prevederile OUG nr. 111 / 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copilului

 

a) Cine poate beneficia?

 • Oricare dintre părinții firești ai copilului;
 • Oricare dintre soții cărora li s-a încredințat copilul în vederea adopției sau au adoptat copilul;
 • Persoana care are copilul în plasament ori în plasament în regim de urgență;
 • Asistentul maternal profesionist, numai pentru copiii săi naturali ori adoptați;
 • Persoana care a fost numită tutore;
 • Alte situații.

b) De ce poate beneficia?

 • Stimulent de inserție copil cu dizabilitate, cu vârsta cuprinsă între 0 și 4 ani – 653 lei;
 • Concediu și indemnizație pentru îngrijirea copilului încadrat în grad de handicap până la vârsta de 7 ani – 1314 lei;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 0 și 3 ani – 591 lei;
 • Sprijin lunar acordat persoanei cu handicap grav sau accentuat care nu realizează venituri, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani – 460 lei;
 • Sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevazute de lege pentru acordarea concediului pentru creștere copil cu handicap până la 3 ani – 460 lei;
 • Sprijin lunar acordat persoanei care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru acordarea concediului pentru creștere copil cu handicap, cu vârsta cuprinsă între 3 și 7 ani – 197 lei;
 • Sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 0 și 2 ani – 591 lei;
 • Sprijin lunar pentru persoana cu handicap grav sau accentuat, care nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege, pentru copilul cu vârsta cuprinsă între 2 și 7 ani – 197 lei;
 • Sprijin pentru persoanele care au în întreținere un copil cu dizabilitate și optează pentru program redus de lucru la 4 ore, conf.art.32 alin(1) lit.a) din OUG nr.111/2010 – 625 lei.

c) Acte necesare (copie și original):

 • Obligatorii pentru toate situațiile (acte în copii + originale):
 • Opis
 • Cerere pentru acordarea dreptului(semnată de ambii părinți)
 • Declarația solicitantului că realizează venituri profesionale
 • Angajamentul solicitantului că anunță în termen de 15 zile orice modificare
 • Declarația privind datele cu caracter personal pentru ambii părinți
 • Actul de identitate părinți
 • Certificat naștere copil –copie și original
 • Certificat de căsătorie (copie și original)
 • Certificatul de încadrare într-un grad de handicap
 • Acte doveditoare privind componența familiei, filiația copiilor și situația lor juridică
 • Adeverință/decizie suspendare activitate angajator
 • Extras de cont în original cu semnatura și ștampila băncii pe numele titularului (dacă se dorește plata în cont)
 • Alte acte.
 • DOSAR CU ȘINĂ

Plata se asigură de către Agenția pentru Plăți și Inspecție Socială Ilfov
AJPIS ILFOV
Bd.Gen.Gh.Magheru nr.7. București, sector 1
Tel 021.256.97.84,  021.256.96.92
Fax 037.1601.908

 

 

 

 

 
Sari la conținut