Ajutor de încălzire 2021 – informare măsuri consumator vulnerabil

Cerere ajutor incalzire in format electronic

CERERE AJUTOR INCALZIRE

În vederea punerii în aplicare a Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie, precum şi a H.G. nr.  1073/2021  pentru  aprobarea normelor metodologice de aplicare a acesteia, în completarea adresei ANPIS nr. 6748/14.10.2021, Având în vedere obiectivul de promovare şi dezvoltare a serviciilor publice electronice şi  de consolidare a competenţelor digitale ale angajaţilor structurilor administraţiei publice, obiectiv propus şi asumat prin planurile strategice naţionale, precum PNRR şi, mai ales,  pentru  a veni în sprijinul tuturor entităţilor publice incluse în procesul de implementare a prevederilor legale a Legii 226/2021, precum şi a beneficiarilor, vă transmitem următoarele informaţii cu privire la măsurile necesare implementării:

  • Formularul Cerere-Declaraţie pe propria răspundere (Anexa 2 din HG 1073/2021) a fost transformat într-un fisier pdf inteligent care va fost atasat impreuna cu un tutorial https://youtu.be/O6-VZnimbeo cu informaţii referitoare la modalitatea de completare. Aceste materiale trebuie postate pe site-ul UAT-urilor.
  • Astfel, pentru acordarea ajutoarelor de încălzire şi a suplimentului  de  energie, consumatorii vulnerabili pot  depune  formularul Cerere-Declaraţie  pe  propria  răspundere, la UAT-uri, în două moduri:
  1. Electronic (formularul în format fisier pdf inteligent) descărcat, completat şi transmis direct de către solicitant la o adresă de e-mail pusă la dispoziţie de către UAT-uri;
  2. Letric (formularul clasic din HG 1073/ 2021 scris de mână sau tipărit), completat de beneficiar individual sau cu sprijinul angajaţilor UAT-urilor, urmând ca, după primirea acestei cereri, angajaţii UAT-urilor să introducă  datele din formularul letric în fişierul  pdf inteligent transmis de către AJPIS.
  • Fisierul pdf inteligent va putea fi descărcat de pe site-urile MMPS, ANPIS, AJPIS/ APISMB, UAT- uri şi conţine 3 părţi:

o              Formularul Cerere-Declaratie pe propria răspundere din HG 1073/2021 unde se încarcă datele solicitate;

o              Formularul Persoane pentru cei care au mulţi membri  de  familie  şi  nu  incap  în formularul standard (cazurile în care sunt mai mult de 4 copii, respectiv 4 adulţi);

o              Formularul Documente unde se pot încărca copii digitale (documente scanate, poze)ale documentelor de identitate, facturi furnizori etc.

 

  • Precizăm că borderourile cu situaţiile centralizatoare vor fi acceptate de către agenţiile teritoriale/ ANPIS exclusiv în format electronic.
  • Totodată, pe site-ul MMPS, va fi publicată vineri, 5 noiembrie 2021, o listă cu întrebări şi răspunsuri solicitate în mod frecvent de către UAT-uri şi beneficiari, precum cele referitoare la eligibilitatea beneficiarilor, interpretarea anului calendaristic  în  acordarea  suplimentului pentru energie, etc.

•              Până la finalizarea suportului  informatic a tuturor instrumentelor necesare  punerii în  aplicare în mod eficient a reglementărilor Legii 226/2021, vă rugam să prioritizati înregistrarea si completarea cererilor în format  pdf  inteligent pentru solicitările care nu necesită clarificări suplimentare

 
Sari la conținut