Ajutoare sociale copii și persoane adulte cu handicap

Prestații sociale și facilități pentru adultul / copilul cu handicap

     Prestații sociale și facilități  pentru adulții cu handicap – se acordă persoanelor adulte cu dizabilități de pe raza orasului Pantelimon, în conformitate cu prevederile Legii nr.448/ 2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată.

a) Cine poate beneficia?

 • Adulţii care posedă certificat de încadrare într-o categorie de persoană cu handicap eliberat de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap sau, după caz, decizie eliberată de Comisia Superioară de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, în termen de valabilitate.

b) De ce poate beneficia:

 • Persoanele adulte cu handicap GRAV cu drept la asistent personal beneficiază de:
  • indemnizaţie lunară + buget complementar, indiferent de venituri, platita de DGASPC Ilfov –  500 lei;
  • angajare asistent personal ( daca se solicita )
  • indemnizaţie de handicap platita de D.A.S. Pantelimon  în cuantum de 1263 lei
  • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita a 12 calatorii / an la clasa a II-a;
  • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă STB şi cu metroul.

Dosarul pentru obţinerea indemnizatiei de handicap grav cu asistent personal platita de primăria de domiciliu trebuie să conțină următoarele documente:

  • Cerere;
  • Certificat de handicap  (copie + original);
  • Act de identitate persoană cu handicap (copie + original);
  • Persoană de contact + număr de telefon (o persoană din familie);
  • Talon de pensie recent și decizie pensionare (copie);
  • În cazul în care persoana cu handicap este pusă sub interdicție – Decizie tutore + act identitate tutore – (copie + original);

Unde se depun dosarele:

 • Adresa:Bd-ul. Biruinței nr. 48-50, oraș Pantelimon
 • Dosarul pentru obținerea prestațiilor se depune la D.G.A.S.P.C Ilfov cu sediul în oraș Voluntari, Bdul Voluntari, nr.94-96, județul Ilfov.
 • Pentru obținerea gratuității pe transportul interurban D.A.S. Pantelimon eliberează o adeverință necesara la D.G.A.S.P.C. Ilfov în vederea obținerii legitimației de călătorie.
 • Pentru obținerea abonamentului lunar Metrorex cererea însoțită de copia documentului de identitate persoana cu handicap precum și certificatul de handicap se depune la sediul D.A.S. Pantelimon în fiecare lună.

Notă : persoanele încadrate în gradul de handicap mediu NU beneficiază de abonament lunar Metrorex.

Persoanele adulte cu handicap ACCENTUAT  beneficiază de:

 • indemnizaţie lunară + buget complementar indiferent de venituri – 375 lei;
 • gratuitatea transportului interurban, la alegere, cu orice tip de tren, în limita a 12 calatorii / an la clasa a II-a;
 • gratuitate transport urban cu mijloace de transport în comun de suprafaţă STB şi cu metroul.

Dosarul pentru obtinerea prestațiilor se depune la D.G.A.S.P.C. Ilfov cu sediul in oraș Voluntari, Bdul Voluntari, nr.94-96, județul Ilfov.
Pentru obținerea gratuității pe transportul interurban D.A.S. Pantelimon eliberează o adeverință necesară la D.G.A.S.P.C. Ilfov în vederea obținerii legitimației de călătorie.
Pentru obținerea abonamentului lunar Metrorex cererea însoțită de copia documentului de identitate persoana cu handicap precum și certificatul de handicap se depune la sediul DAS Pantelimon.

Nota : persoanele încadrate în gradul de handicap mediu NU beneficiază de abonament lunar Metrorex.

Persoanele adulte cu handicap MEDIU beneficiază de:

 • buget personal complementar lunar, indiferent de venituri –  60 lei.

Dosarul pentru obținerea prestațiilor se depune la D.G.A.S.P.C. Ilfov cu sediul în oraș Voluntari, Bdul Voluntari, nr.94-96, județul Ilfov.

Beneficiază de facilități (STB, METROU, bilete CFR) și următoarele persoane:

– însoțitorii adulților cu handicap auditiv și mintal accentuat
– asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav;
– asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav.

Persoanele cu handicap sau reprezentanţii legali ai acestora, la cerere, mai pot beneficia de:

 • un card-legitimaţie pentru locurile gratuite de parcare din locurile publice special amenajate. Autovehiculul care transportă o persoană cu handicap posesoare de card-legitimaţie beneficiază de parcare gratuită in locurile publice special amenajate.

Acte necesare
–    actul de identitate al persoanei cu handicap – copie şi original;
–    certificat de încadrare în grad de handicap – copie şi original;
–    act identitate tutore (în cazul minorilor) – copie şi original;
–    certificate de naștere (în cazul minorilor) – copie şi original;
–    o fotografie tip buletin a persoanei cu handicap.

Unde se depun dosarele:

 • Adresa:Bdul. Biruinței nr. 48-50, oraș Pantelimon

Persoanele cu handicap, deţinătoare de autoturisme adaptate handicapului, precum şi persoanele care le au în îngrijire beneficiază, la cerere, de:

 • scutire de la plata tarifului de utilizare a reţelelor de drumuri naţionale în baza rovinietei.

În cazul persoanelor cu handicap deținătoare de autoturism se depun următoarele documente:
–    actul de identitate al persoanei cu handicap – copie şi original;
–    certificat de încadrare în grad de handicap – copie şi original;
–    talon/cartea de identitate a maşinii.

În cazul îngrijitorului persoanei cu handicap se depun următoarele documente:
–    actul de identitate al persoanei cu handicap – copie şi original;
–    actul de identitate îngrijitor – copie şi original;
–    certificat de încadrare în grad de handicap – copie şi original;

Unde se depun dosarele:
Adresa:Bdul. Biruintei nr. 48-50, oras Pantelimon SAU D.G.A.S.P.C. Ilfov cu sediul în oraș Voluntari, Bdul Voluntari, nr.94-96, județul Ilfov.

PERSOANELE CU HANDICAP CARE SOLICITĂ PLATA DREPTURILOR BĂNEŞTI ÎN CONT BANCAR (cont în lei) pot depune la sediul D.A.S. Pantelimon următoarele documente:

 • cerere
 • act identitate persoană cu handicap – copie şi original;
 • certificat naştere (în cazul copiilor cu handicap) – copie şi original;
 • act identitate părinte/tutore –  în cazul minorilor/ ph puşi sub interdicţie;
 • certificat de încadrare în grad de handicap – copie şi original;
 • extras de cont recent (din luna solicitării) pe numele adultului cu handicap (în cazul copiilor, pe numele părintelui care solicită drepturile) care să cuprindă cod IBAN, bancă şi sucursala emitentă – aceste date trebuie să fie tipărite lizibil, certificate prin ștampila băncii;
 • adeverinţa bancă în cazul în care sunt împuterniciţi pe cont (dacă este cazul);
 • act identitate împuterniciţi cont- copie şi original.

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL:
LUNI – MIERCURI – 09:00 – 12:00
MARTI – JOI – 12:00 – 15:00
VINERI – NU SE LUCREAZA CU PUBLICUL

 
Sari la conținut