Acordare de alimente și produse de strictă necesitate

Acordarea alimentelor și a altor produse de strictă necesitate, în vederea sprijinirii persoanelor în vârstă de peste 65 ani pe perioada decretării stării de urgență/alertă în contextul pandemiei de COVID-19, ce au domiciliul/reședința pe raza orașului Pantelimon, județ Ilfov

CERERE AJUTOARE ALIMENTARE ȘI PRODUSE DE IGIENĂ

Ajutorul alimentar si a altor produse de strictă necesitate se acordă în vederea sprijinirii persoanelor în vârstă de peste 65 ani pe perioada decretării stării de urgență/alertă în contextul pandemiei de COVID-19, ce au domiciliul/reședința pe raza orașului Pantelimon, județ Ilfov, conform metodologiei de acordare din anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.281/16.12.2020.

 •  Cine poate beneficia?

Pot beneficia de sprijin, în vederea acordării alimentelor și a altor produse de strictă necesitate, persoanele care au împlinit vârsta de 65 ani şi care se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt fără susținători sau altă forma de ajutor;
b) nu au venituri sau au venituri foarte mici (mai mic sau egal cu valoarea pensiei sociale minime garantate);
c) nu dețin bunuri în proprietate, în afară de locuință și cele considerate de strictă necesitate cf. Anexa nr.5 (lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social) din HG nr.559/2017.

Nu pot beneficia de ajutorul alimentar și a altor produse de strictă necesitate persoanele prevăzute la art. 1 care se află în una sau mai multe dintre următoarele situaţii:
a) desi au în actul de identitate înscris domiciliul/reședința pe raza administrativ-teritorială a orașului Pantelimon nu locuiesc efectiv în această unitate administrativ-teritorială,
b) au vârsta mai mică de 65 ani,
c) au susținători sau altă formă de ajutor,
d) nu au domiciliul/reședința pe raza administrativ-teritorială a orașului Pantelimon;

 • Acte necesare
  • copie după documentul de identitate al persoanei prevăzute la art.1;
  • copie dupa cuponul de pensie/indemnizatie;
  • ccopie certificat de incadrare in grad de handicap, dupa caz,
  • declaratie pe propria raspundere privind veniturile realizate din alte surse,
  • alte documente, după caz
 
Sari la conținut