Credit bancar pentru persoanele cu handicap a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat

Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat, ori familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav sau accentuat, pot beneficia de achitarea de către stat a dobânzii unui credit bancar.

Dobânda se achită de stat pentru următoarele credite:

 • Achiziţionarea unui singur autovehicul şi pentru adaptarea unei locuinţe – Valoarea creditului să nu depăşească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depăşească 10 ani.
 • Achiziţionare autovehicul adaptat special pentru transportul persoanelor cu handicap dependente de scaunul cu rotile – valoarea creditului nu poate depăşi 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani

Instituția care va achita dombânda către bancă este DGASCP Ilfov.

Pentru a obține acordul DGASPC Ilfov, trebuie depuse la Registratura acestei instituții, următoarele acte:

 • cerere;
 • copie de pe documentul care atestă încadrarea în grad de handicap;
 • copie de pe documentul de identitate;
 • declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că respectă prevederile art. 27 din lege şi că nu a mai beneficiat de acestea;
 • declaraţie pe propria răspundere referitoare la faptul că va comunica direcţiei orice actualizare a certificatului de încadrare sau orice modificare a domiciliului;
 • copie de pe hotărârea judecătorească de punere sub interdicţie sau de pe dispoziţia de tutelă/curatelă, unde este cazul

Care este procedura de urmat în acest caz?
1.  Se depune dosarul complet cu documentele menționate mai sus, la Registratura Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Ilfov (DGASPC Ilfov)
2. Instituția analizează dosarul și eliberează ADEVERINȚA privind acordul plății dobânzii creditului bancar.
3. Solicitantul se adresează unității bancare pentru acordare credit
4. Dacă banca acceptă, atunci DGASPC încheie cu solicitantul un angajament de plată a dobânzii, pe baza contractului de credit şi a graficului de rambursare.
5. DGASPC virează lunar, in contul creditorului deschis la banca, valoarea dobanzii.

 

Care sunt obligațiile solicitantului?

 • Să achite lunar rata
 • Să depună dovada achitării ratei, în fiecare lună, la DGASPC Ilfov
 • Să depună la DGASPC Ilfov graficul de rambursare al creditului ori de câte ori acesta suportă modificări. 

IMPORTANT!

Dacă beneficiarul creditului înregistrează restanţe, dobânda aferentă creditului se va suporta de către acesta.

 

Trimite

 
Sari la conținut