ANUNȚ PRIVIND ZIUA DE 16 AUGUST – ZI LIBERĂ

Directorul Direcției de Asistență Socială, domnul Voicu Mihai,
Având în vedere:
– Referatul nr.16/433/05.08.2019 întocmit de doamna Drăgan Carmen Mihaela, Consilier superior
în cadrul Serviciului Juridic, Resurse Umane și Arhivă;
Ținând cont de prevederile:
Hotărârea nr.557/31 .07 .2019 privind stabilirea zilei de 16 august 2019 ca zi liberă;
– H.C.L nr.51/04.05.2017 privind înființarea Serviciului Public de Asistență Socială, instituție
publică având personalitate juridică, aflată în subordonarea Consiliului Local al orașului
Pantelimon, denumită Direcția de Asistență Socială a orașului Pantelimon.
În temeiul art.16, alin.(l) din Anexa nr.2 a H.G nr.797/2017 pentru aprobarea
regulamentelor cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a
structurii orientative de personal
DISPUNE:
Art.l Se stabilește ziua de 16.08.2019 zi liberă pentru salariații din cadrul Direcției de Asistență
Socială Pantelimon;

Art.2 Se stabilește planul de recuperare a timpului de lucru aferent zilei de 16 august 2019 prin
desfășurarea activității în regim de program prelungit în perioada 19.08.2019 – 21.08.2019 după
cum urmează:
– 19.08.2019 – 8:00 – 18:30
– 20.08.2019 – 8:00 – 18:30
– 21.08.2019 – 8:00 – 18:30

Art.3 Salariații care nu pot recupera ziua de 16 august 2019, stabilită zi liberă, în perioada
menționată la art.2, din motive obiective (concediu de odihnă programat și aprobat în perioada
19.08.2019 -21.08.2019) vor anunța în scris o altă perioada de recuperare. Recuperarea se va
efectua până la dată de 31.08.2019.

Art.4 Pentru muncă prestată potrivit art.l, alin.3 din Hotărârea 577/31.07.2019 nu se acordă timp
liber corespunzător.

Art.5 Prezenta dispoziție se comunică salariaților din cadrul instituției prin grija conducătorilor de
compartimente/servicii și se afișează la sediul instituției.

 

Trimite

 
Sari la conținut