Prezentare și atribuții (Serviciul Beneficii Social)

SERVICIUL BENEFICII SOCIALE ARE URMĂTOARELE ATRIBUȚII:

Asigurarea măsurilor de protecţie socială prin acordarea de beneficii sociale familiilor şi persoanelor aflate în situaţie de nevoie, pentru creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale.

Oferim consiliere pentru întocmirea documentației în vederea:

 • stabilirii dreptului la ajutor social pentru persoanele singure și familiile cu venituri reduse;
 • acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței;
 • acordării alocației pentru susținerea familiei;
 • primirii alocației de stat pentru copii;
 • acordării indemnizației de creștere a copilului;
 • acordării indemnizației de creștere pentru copiii cu handicap (0-7 ani);
 • acordării stimulentului de inserție;
 • acordării de lapte praf copiilor cu vârsta între 0 și 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern;
 • acordării ajutorului de urgență;
 • acordării ajutorului de chirie;
 • acordării tichetelor de grădiniță.
 • acordării locuințelor de necesitate;

De asemenea:

 • Efectuăm anchete pentru bursele școlare
 • Organizăm bursa locurilor de muncă