Raport de activitate

ACTIVITĂȚILE DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ORAȘ PANTELIMON

Perioada septembrie – decembrie 2017

 

 

Prezentare generală

         Serviciul Public de Asistență Socială  a fost reorganizat, începând cu data de 04.05.2017, prin H.C.L. nr.51 a Consiliului Local Pantelimon, în  DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ oraș PANTELIMON, entitate cu personalitate juridică aflată în subordinea Consiliului Local.

            În urma reorganizării instituției, ca urmare a cerințelor sociale identificate la nivel teritorial, a fost aprobată și noua organigramă, conform căreia instituția este condusă de un director executiv, având în subordine servicii și compartimente.

1. Domeniul beneficiilor sociale :

 • anchete efectuate ASF – 66
 • dosare noi alocații de stat – 117
 • dosare noi indemnizații crestere copil – 62
 • dosare noi ASF – 17  ( TOTAL în plată 75 Dosare )
 • dosare noi stimulente de insertie – 34
 • dosare noi sprijin lunar – 2
 • dosare noi VMG – 6
 • anchete efectuare VMG – 10
 • cereri ajutoare de urgență noi – Medicale – 58 și sociale – 66
 • anchete efectuate ajutoare de urgență 124 efectuate / 88 aprobate
 • ajutor lemne VMG – 9 (acordate din bugetul local)
 • cereri încălzire – Lemne – 3 / Gaze – 20 / Electric – 2

Campania Scrisori Moș Crăciun – facebook 73 copii au primit cadouri  – au fost incluși și în dosarele ASF.
           Beneficiarii de ASF – 143 copii ( pungi DAS, Pachete Grădiniță, Pungi Selgros, Pungi Gal Construct).
Fundația Star Of Hope 32 pungi dulciuri .

2. Domeniul protecția și promovarea persoanelor cu handicap :

 • 151 anchete sociale efectuate la domiciliul persoanelor cu handicap la solicitarea acestora în vederea prezentării la Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap ;
 • 49 decizii emise de acordare a indemnizației lunare pentru persoane cu handicap ;
 • 17 decizii emisii de încetare a indemnizației lunare pentru persoane cu handicap ;
 • 12 adeverințe eliberate pentru obținerea legitimației de parcare pentru persoane cu handicap ;
 • 6 adeverințe eliberate pentru teren arabil ;
 • 7 adrese transmise către alte instituții la solicitarea acestora.

Donații primite și acordate persoanelor vârstnice – au fost ajutați un număr de 477 persoane.
Donații primite și acordate asistenților personali – au fost ajutați un număr de 64 persoane.
Donații primite și acordate persoanelor cu handicap – au fost ajutați un număr de 207 persoane.

Ajutoare de hrană / îmbrăcăminte / rechizite acordate familiilor aflate în dificultate – 4 familii .

3. Domeniul autoritate tutelara si protecția copilului

 • copii luați din familie și internați în centre de plasament – 9 din care :

– 2 copii la Centrul de Plasament Periș

– 5 copii la Centrul Maternal Săftica

– 2 copii la asistent maternal

 • cazuri de violență în familie – 5
 • cazuri monitorizări familii – 22 din care :

–   5 cazuri violență în familie
–   5 medico-sociale
–   1 posibilă dispariție de la domiciliu
–   1 caz chirie
–   7 cazuri consiliere